ZGARNIACZ ŁAŃCUCHOWY DO OBORNIKA TYPU WK-4
WYRZUTNIA POD KĄTEM 30 STOPNI WZGLĘDEM BUDYNKU,
PRZYGOTOWANIE KANAŁÓW
MONTAŻ KOTW

wk4-30-stopni-kotwy